"LÉPÉS-VÁLTÁS" AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDOKÉRT (2009 április – november)

A projekt célja a magyarországi Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, valamint az erdélyi Életfa Családsegítő Egyesület együttműködésének kialakítása volt, oly módon, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők érdekében végzett országos szintű tevékenységét mindkét szervezet tovább fejleszthesse az eddigi működésük során bevált jó gyakorlatokat, tapasztalatokat átadhassa egymásnak. A programban sor került 3 műhelymunkára, melynek során a szervezetek vezetői és önkéntesei közösen kidolgozták a fejlődés lehetséges irányait, majd mindkét szervezet létrehozott egy számára új szolgáltatást, programot elősegítve ezzel működésének magasabb szintre emelését.

 

A program eredményeként megfogalmazódott mindkét szervezet jövőképe, kialakult az erdélyi partner kommunikációs stratégiája, valamint fejlődött a magyar partner szolgáltatási köre.

A PROJEKT HÁTTERE

A lakosság több mint 11%-a egyszülős családban él. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány ennek a közel 1 millió embernek igyekszik segítséget nyújtani, mivel több okból is rendkívül hátrányos helyzetben vannak: az egyszülős családok több mint 40%-a szegénységben él - a gyerekszegénység ebben a körben az egyik legmagasabb -, nem érvényesül az esélyegyenlőség a szülők munkavállalási lehetőségeiben és társadalmi elfogadottság tekintetében is rossz helyzetben vannak.

 

Magyarországon az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány vállalta fel az egyszülős családok segítését, melyben főként a figyelemfelhívásban, internetes segítségnyújtásban jár elől nemzetközi viszonylatban is. Ugyanakkor Erdélyben az Életfa Családsegítő Egyesület mely működési területében és tevékenységeiben is hasonló szervezet főként a személyi segítségnyújtásban ért el jelentős eredményeket. A két szervezet partnerkapcsolatának alapja a tapasztalatok megosztása mellett a közös programterv, jövőkép alkotás, valamint a szolgáltatás, illetve marketing-tevékenység fejlesztés.

A két partnerszervezet munkatársai és önkéntesei vettek részt az alábbi programokon:

1. műhely: (Budapest, 2009. július).

Tevékenységek:

 • A résztvevő szervezetek bemutatkozása; működési környezet megismerése

 • jó gyakorlatok megismerése

 • Küldetés, fejlesztési irány megfogalmazás

 

2. műhely: (Kolozsvár, 2009. szeptember)

Tevékenységek:

 • Jövőkép tervező műhely

 • Cselekvési terv kidolgozása

 

3. műhely:  (Szeged, 2009. november)

 • kommunikációs terv készítés

 • honlap tartalom kialakítás

 • hírlevél tervezés

 • az együttműködési területek véglegesítése a korábbi találkozások alapján,

 • forrástérkép készítése az együttműködés tevékenységeire


A program legfontosabb eredményei

 • a szervezetek munkatársai és az önkéntes segítőkből igazi közösség alakult

 • a projekt megalapozta olyan programok indítását, mely elősegítik az egyedül nevelő szülők életminőségének javítását, különösen a hátrányos helyzetű közösségek tekintetbe vételével

 • segítséget kaptunk a szolgáltatásfejlesztéshez

 • létrejött egy naprakész internetes felület